ขนาดเต็นท์จอดรถ 3 พ.ย.2556

ควรเลือกขนาดเต็นท์ผ้าใบจอดรถที่เหมาะสม

จอดรถคันเดียว… จะใช้ขนาดเต็นท์ที่พอดีกับตัวรถ เช่น 3×3, 3×6 ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

แต่ถ้าต้องการใช้จอดรถหลายคันตามแนวขวางของเต็นท์ผ้าใบ ควรคำนึงถึง

  1. ความกว้างของพื้นที่เวลาเปิดประตูทั้ง 2 ด้าน โดยเฉลี่ยประมาณ 3.3 เมตร ฉะนั้น ถ้าต้องการจอดรถ 4 คัน ควรใช้เต็นผ้าใบที่มีความยาวอย่างน้อย 12.0 เมตร
  2. จำนวนเสา, เต็นท์ผ้าใบทั่วไปที่มีขนาดความยาว 12.0 เมตร จะมีเสา 8 ต้น ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคกีดขวางในการถอยรถเข้าออก ฉะนั้น เต็นท์ผ้าใบที่เหมาะสมควรมีเสา 4 ต้น ราคาอาจแพงขึ้นเพราะขนาดของเสาต้องใหญ่ขึ้น แต่ก็เพื่อความแข็งแรงของเต็นท์ผ้าใบ